Jaargang 17, nummer 6
25 april 2019

Vertrouwenspersoon VVTricht

VOETBAL – Bij VVTricht wil men een veilige voetbalvereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen zich op plezierige wijze met voetbal kan bezighouden. VVTricht wil er alles aan doen om zaken als pesten, agressie en geweld, discriminatie en seksuele intimidatie te voorkomen. Soms gebeuren er zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe je hiermee om kunt gaan. Meestal kan dit het beste worden besproken met een leider/trainer, kaderlid of bestuurslid. Soms blijkt deze stap toch te groot te zijn. In een dergelijk uitzonderingsgeval kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. VVTricht heeft dan ook Henk Wijgers benoemd als vertrouwenspersoon. Henk is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor vereniging gerelateerde problemen, die te maken hebben met ongewenst gedrag. Hij werkt onafhankelijk en zal alles wat hem ter ore komt vertrouwelijk behandelen. Henk is bereikbaar via het mailadres vertrouwenspersoon@vvtricht.nl.