Jaargang 17, nummer 5
21 maart 2019

Bomen Dorpshuis

DORPSHUIS – Het zal vast wel opgevallen zijn dat de bomen die aan de rand van het veld voor het Dorpshuis stonden zijn gerooid. Het betreft hier een burgerinitiatief van een van de bewoners aan de Frisoplaats, in overleg met de gemeente, die toestemming heeft gegeven en hiervoor ook geld heeft vrij gemaakt. Er is contact geweest met andere direct aanwonenden, ook met het Dorpshuis. Langs de rand komen nu hoogstam fruitbomen, oude rassen, die Tricht als fruitdorp representeren. Van de stammen van de gerooide bomen worden banken gemaakt voor langs het veld en ook voor op andere plekken in Tricht.