Jaargang 17, nummer 5
21 maart 2019

Leefbaarheidsbudget voor inwoners West Betuwe

WEST BETUWE - Het college van West Betuwe stelde onlangs de spelregels voor het toekennen van het leefbaarheidsbudget 2019 vast. Er is dit jaar 180.000 euro beschikbaar voor de 26 dorpen in de gemeente. Dit betekent per dorp een bedrag van 6.900 euro.

Het leefbaarheidsbudget is bedoeld voor initiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid en/of de sociale cohesie in een dorp. Inwoners dragen zelf bij aan het initiatief. Ook geldt dat de activiteit toegankelijk is voor alle inwoners van het dorp. Iedereen die een groep inwoners van de gemeente West Betuwe vertegenwoordigt en verenigingen/stichtingen in de gemeente kunnen een aanvraag indienen.

Weinig regels

Er zijn voor dit jaar weinig regels, zodat er veel vrijheid bij de inwoners blijft. De gemeente vraagt aan initiatiefnemer(s) ook een eigen bijdrage. Dit kan zijn in de vorm van geld, vrijwilligerswerk en/of materialen, zodat inwoners zelf actief bijdragen aan het initiatief. Verder moet het initiatief draagvlak hebben onder de inwoners. De gebiedsmakelaars van de gemeente hebben in dit proces een belangrijke rol. Zij kijken of de aanvraag in aanmerking komt voor het leefbaarheidsbudget Aan het einde van 2019 volgt een evaluatie van het leefbaarheidsbudget en de spelregels.

De spelregels om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het leefbaarheidsinitiatief zijn te vinden op 'www.westbetuwe.nl/leefbaarheid.'