Jaargang 17, nummer 5
21 maart 2019

Werkzaamheden spoor

De werkzaamheden voor het eerste grote bouwwerk, de onderdoorgang Lingedijk, nemen inmiddels concrete vormen aan en trekken ook dagelijks (als de weersomstandigheden dat toelaten) regelmatig bekijks. De Lingense Alliantie is druk bezig geweest met het voorbouwen van het spoordek bij de Lingedijk. Dat spoordek wordt tijdens het Paasweekend (20-22 april) onder het spoor geschoven en is hiermee het eerste deel van de onderdoorgang bij de Lingedijk.

Betontransport

Op donderdag 7 en vrijdag 8 maart 2019 reed veel betontransport door ons dorp om het spoordek van beton te voorzien. Daarnaast werd er asfalt gelegd op de toekomstige derde spoorbaan, die nu fungeert als bouwweg. Vaste én extra verkeersregelaars zijn ingezet om de transporten veilig te laten verlopen. Om opstoppingen rond om de spoorwegovergang Nieuwsteeg te voorkomen was er op 7 en 8 maart een tijdelijke parkeerverbod in de Nieuwsteeg aan de oostzijde van het spoor.

Tijdelijke fietsbrug

Ten behoeve van de werkzaamheden wordt nu ook gewerkt aan het aanbrengen van een grondkering en het maken van een tijdelijke hulpbrug voor fietsers en voetgangers, een deel van de bestaande fietsbrug wordt verwijderd.

Paaswerkzaamheden

Op de locatie van de overweg Lingedijk wordt tijdens het Paasweekend niet alleen het spoordek ‘ingeschoven’, er wordt ook een nieuw fietsdek ingehezen, grondwerk gedaan en vinden er fundatiewerkzaamheden plaats. Er zullen geen treinen rijden vanaf vrijdagnacht 01.00 uur tot en met dinsdagochtend 05.00 uur. Het meest spectaculair zal waarschijnlijk het inschuiven van het spoordek zijn op de zondag. Of het mogelijk is de werkzaamheden op afstand (via een webcam) te volgen is nog niet bekend.

Inloopavond

De volgende inloopavond (17.00-19.00 uur) is gepland op woensdag 10 april 2019. Deze inloopavond zal in het teken staan van de werkzaamheden tijdens het Paasweekend van 2019.

Wilt u meer informatie? Kijk dan op: 'www.delingensealliantie.nl'