Jaargang 17, nummer 4
21 februari 2019

Nieuw gemeentewapen West Betuwe

WEST BETUWE - In februari 2018 is de Hoge Raad van Adel gevraagd een voorstel uit te werken voor een nieuw gemeentewapen voor de nieuwe gemeente West Betuwe. Als input werden de karakteristieke eigenschappen van de nieuwe gemeente uit het herindelingsadvies meegegeven en een boekje met de bestaande heraldiek (samengesteld door Team Communicatie). In dit boekwerkje staan de ontstaansgeschiedenis van de huidige drie gemeentewapens en de herkomst van de 26 ‘dorps- en stadswapens’. In april kwam de Hoge Raad met een ontwerp. Dit ontwerp is, aangevuld met enkele suggesties tot aanpassing, voorgelegd aan de lokale historische verenigingen. Zij konden zich hierin vinden. De Hoge Raad van Adel heeft alle suggesties overgenomen en eind november een tweede ontwerp aangeleverd. Inclusief gravenkroon en schildhouders geeft dat ongeveer het volgende beeld:

De omschrijving luidt:

Gedeeld: I doorsneden; 1 in keel negentien bezanten van goud, geplaatst vier, vijf, vier, drie, twee en één *Geldermalsen); 2 in zilver twee beurtelings gekanteelde dwarsbalkenvan keel (Lingewaal – Arkel), II in keel drie palen van paalvair en een schildhoofd van goud (Geldermalsen en Neerijnen – Chatillon) beladen met een poort van sabel, geopend en verlicht van het veld. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden door twee leeuwen van goud, getongd en genageld van keel.

Zijne Majesteit de Koning is gevraagd het nieuwe wapen officieel aan de gemeente West Betuwe toe te kennen. Naar verwachting zal het nog wel enkele maanden duren voordat het zover is.