Jaargang 17, nummer 4
21 februari 2019

Werkzaamheden spoor

TRICHT/GELDERMALSEN - De afgelopen maanden is er gewerkt bij de overweg Lingedijk en naast het spoor tussen de Lingedijk en de Nieuwsteeg. Gezien onder andere het vele vrachtverkeer kan dit vrijwel niemand in ons dorp ontgaan zijn. Regelmatig trekken de werkzaamheden bekijks. Daarnaast hebben de verkeersregelaars soms hun handen vol om het verkeer, waaronder veel middelbare scholieren, in goede banen te leiden.

Werkzaamheden

Onder andere is het kabelwerk bovengronds gelegd en in beschermende kokers gestopt zodat zij bij de komende werkzaamheden niet beschadigd raken. Er is ook gestart met de aanleg van de derde spoorbaan (tevens bouwweg) en er wordt nu hard gewerkt op het terrein naast de brug om het spoordek voor de onderdoorgang Lingedijk voor te bouwen. Dit spoordek wordt tijdens het Paasweekend onder het spoor geschoven. Tot aan dat Paasweekend is men bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor het inschuiven van het spoordek, bijvoorbeeld het aanbrengen van grondkering, het voorbouwen van het spoordek, en het aanbrengen van schroefpalen aan de oostzijde van het spoor. Daarnaast bouwt men een hulpbrug voor fietsers en voetgangers, zodat het Trichtse voetpad bereikbaar blijft vanuit Tricht.

Bereikbaarheid rondom het Paasweekend

Tijdens het aankomend Paasweekend wordt het spoordek ingeschoven en wordt het nieuwe fietsdek aangebracht. De werkzaamheden vinden plaats op en rondom het spoor bij de overweg Lingedijk. De weg is hierbij afgesloten en er wordt gewerkt met een omleidingsroute. Een samenvatting van de wegafsluitingen in april:

Overweg Lingedijk: maandag 15 april 07.00 uur tot en met woensdag 24 april 17.00 uur

Trichtse voetpad (ter hoogte van fietsbrug): donderdag 18 april 2019 07.00 uur tot en met woensdag 24 april 2019 17.00 uur

Gebruik van hulpbrug voor fietsers en voetgangers: begin maart 2019 tot en met woensdag 17 april 2019 en van donderdag 25 april 2019 tot en met vrijdag 10 mei 2019.

Inloopavonden

Woensdag 13 februari was een inloopavond van de Lingense Alliantie voor publiek. Er kwamen ongeveer 70 belangstellenden en er was voldoende ruimte individuele bewonersvragen te beantwoorden en verder in gesprek te gaan. Er was een speciale ruimte ingericht waar een voorstelling met oude foto’s was en ook een aantal foto’s waren neergezet. Deze waren aangeleverd door Wim van den Bosch en het Historische Genootschap Tricht. De voorstelling trok aardig wat bekijks en leverde heel wat gesprekken op tussen bezoekers. Tijdens deze avond lagen ook schetsen op tafel voor een alternatieve invulling voor de kruising van de Kerkstraat met de Lingedijk. In plaats van een ‘shared space’ oplossing, waar tot nu toe steeds van uitgegaan is, denkt de gemeente er nu toch aan om voor auto’s een voorrangssituatie toe te passen. De gemeente werkt deze plannen nog verder uit,

De volgende inloopavond van De Lingense Alliantie staat gepland op woensdag 10 april van 17.00 – 20.00 uur op het kantoor van De Lingense Alliantie (Kostverlorenkade 16, Geldermalsen). Medewerkers van de alliantie zullen dan uitgebreid toelichting geven op de projectwerkzaamheden, planning en bereikbaarheid gedurende het Paasweekend.

Houd de website en onze social media in de gaten voor de actuele informatie.

'www.delingensealliantie.nl'

Facebook-pagina: DeLingenseAlliantie

Instagram: delingensealliantie

Twitter: DL_Alliantie