Jaargang 17, nummer 4
21 februari 2019

Nieuws van de zwerfafvalbrigade

TRICHT - Op de tweede zaterdag van januari en februari is de zwerfafvalbrigade weer op pad gegaan. In januari is heel wat vuurwerkafval in het dorp opgeruimd en in februari hebben we een paar wat verder weggelegen wegen, zoals de Ganzenpanweg en de Meersteeg aangepakt.

De Trichtse zwerfafvalbrigade bestaat nu ruim een jaar. Naast een aantal enthousiaste leden van het eerste uur hebben we ook weer een paar nieuwe leden in ons midden. We beginnen om 9.30 uur met een kop koffie of thee in het Dorpshuis, bepalen de routes en gaan dan in twee- of drietallen op pad. Samen maken we er een gezellige en nuttige ochtend van. Wilt u een keer mee? Neem dan even contact met ons op (via Yvonne Buck, info@brightwrite.nl of 06 51643615). We gaan weer op 9 maart, 20 april en 18 mei.