Jaargang 17, nummer 4
21 februari 2019

Uitnodiging afscheid ds. Dirk Jan Brans

KERK - Na ruim 10 jaar gaat dominee Dirk Jan Brans ons verlaten. Hij heeft het beroep wat door de Protestantse Gemeente Velp op hem was uitgebracht aangenomen. Op zondag 24 maart a.s. om 10 uur is de afscheidsdienst in de Pieterskerk in Tricht. Hierin zal ds. Brans zelf voorgaan. Na afloop is er gelegenheid om van de dominee en zijn gezin afscheid te nemen in het koor van de kerk.

Indien u tijdens de dienst een paar woorden tot dominee Brans wilt richten kunt u dit per e-mail kenbaar maken bij de scriba van de kerkenraad anketenberge@xs4all.nl. Als u niet de dienst bijwoont en gelijk naar het koor van de kerk wilt komen bent u daar vanaf 12.30 uur welkom.

De kerkenraad wil dominee Brans en zijn gezin een cadeau aanbieden als blijk van dank voor zijn inzet in de jaren dat hij in Tricht heeft gewerkt. U kunt een gift storten, bij voorkeur voor 15 maart, op bankrekening NL16 RABO 0321 2338 91 tnv Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Tricht ovv kado familie Brans.

De Kerkenraad van de Hervormde Gemeente Tricht.