Jaargang 17, nummer 4
21 februari 2019

20 maart: Verkiezingen voor Provincie en Waterschap

DORPSHUIS – Op woensdag 20 maart fungeert het Dorpshuis weer als stemlokaal voor verkiezingen. U kunt dan kiezen voor de leden van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten verkiezen vervolgens de leden van de Eerste Kamer. Dat gebeurt in mei 2019. Ook mag u stemmen voor de verkiesbare leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Rivierenland. Het waterschap zorgt ervoor dat we in het Rivierengebied droge voeten houden en veilig achter de dijken kunnen wonen.

Provinciale Staten

De provincie bepaalt het beleid op onderwerpen als infrastructuur en openbaar vervoer. Daarnaast controleren zij of gemeenten en waterschappen hun taken goed uitvoeren. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten kiest u de leden van de Provinciale Staten. De gekozen leden van Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers. Zij vormen het parlement van de provincie.

Gedeputeerde Staten

Verschillende partijen in de Provinciale Staten gaan samenwerken. Net zoals na Tweede Kamerverkiezingen, wordt daarna een regering gevormd in de provincie. Dit heet het college van Gedeputeerde Staten. Een gedeputeerde is vergelijkbaar met een minister. Een provincie kan minimaal 3 en maximaal 9 gedeputeerden tellen. De voorzitter van het college is de Commissaris van de Koning. De commissaris wordt door de Koning benoemd. Provinciale Staten controleert het college van Gedeputeerde Staten.

Eerste Kamer

De verkiezing van de Eerste Kamer vindt eenmaal in de 4 jaar plaats. De Eerste Kamerleden worden gekozen door leden van alle Provinciale Staten en door de kiescolleges op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Door te stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen heeft u dus ook invloed op de samenstelling van de Eerste Kamer.

Waterschappen

Bij de waterschapsverkiezingen stemt u voor het algemeen bestuur van een waterschap. Dit is vergelijkbaar met de gemeenteraad. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van het waterschap en controleert het dagelijks bestuur van het waterschap. Nederland telt in totaal 21 waterschappen. Wij hebben in Tricht te maken met het Waterschap Rivierenland. De waterschappen gaan over het beheer en de controle van het water. Een waterschap wordt ook wel een ‘hoogheemraadschap’ genoemd. Zij houden zich bezig met onderhoud van dijken en sluizen, het zuiveren van het afvalwater, het controleren de kwaliteit van ons zwemwater en natuurbeheer in en om het water. De waterschappen zorgen er dus voor dat wij droge voeten houden.

Stempas

Al met al best belangrijk om uw stem uit te brengen op 20 maart. Vergeet daarbij vooral uw stempas en een legitimatiebewijs niet. Kunt u zelf niet stemmen die dag? U mag ook iemand anders voor u te laten stemmen door deze persoon te machtigen. Meer informatie over de provincie is te vinden op: 'www.gelderland.nl' en over het Waterschap Rivierenland op 'www.waterschaprivierenland.nl.'