Jaargang 17, nummer 3
24 januari 2019

Spoorwerkzaamheden

SPOOR – De aannemerscombinatie Dura Vermeer-Mobilis realiseert het project SpoorOmgeving Geldermalsen in opdracht van ProRail. De aannemerscombinatie en ProRail vormen samen De Lingense Alliantie. Na een pauze van twee weken zijn begin januari de werkzaamheden rondom weer hervat. Inmiddels worden er bij de toekomstige onderdoorgang aan de Lingedijk palen geboord. Het zand dat in december werd aangevoerd is afkomstig van de onderaannemer vanuit het K3 Deltagebied Lingemeren in Echteld. De omgevingstafel Tricht, met daarin belanghebbenden in inwoners uit het dorp, komt op woensdag 6 februari weer bij elkaar.

Bewuste bouwers

Bouwwerkzaamheden geven helaas altijd overlast. Het is aan de Lingense Alliantie om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De te verwachten hinder wordt altijd van tevoren op de website en in de nieuwsbrief vermeld. De Lingense Alliantie is lid van De Bewuste Bouwers. De Bewuste Bouwers Gedragscode richt zich op de bouwplaats en haar omgeving. De gedragscode biedt het hele projectteam concrete handvatten hoe zij bewust met minder hinder kunnen werken.

Geluidsschermen

De exacte invulling en vormgeving van deze schermen worden op dit moment nog ontworpen. Het komt er wel op neer dat de geluidswanden een groene uitstraling krijgen met bijvoorbeeld klimplanten. Bij de Lingebrug en het treinstation Geldermalsen worden de geluidswanden doorzichtig. Begin 2019 wordt het ontwerp ter inzage gelegd bij de gemeente West Betuwe. Geluidsschermen, en ook de ondergrondse trillingwerende wand, worden voornamelijk geplaatst aan de oostzijde van het spoor bij Geldermalsen en Tricht, waar meer bebouwing is dan aan de westzijde van het spoor.

Contact

Vragen, complimenten, tips of klachten? Via het contactformulier op de website, via e-mail: info@delingensealliantie.nl of via het algemene informatienummer: 06-53599851.

Meer informatie? Kijk dan op: 'www.delingensealliantie.nl'

[foto: Wim van den Bosch]