Jaargang 17, nummer 3
24 januari 2019

Vervolg fusieproces basisscholen Tricht-Buurmalsen

GELDERMALSEN – Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen heeft in november besloten om de locatie aan de Groeneweg nader uit te werken voor het beoogde Integraal Kindcentrum voor Tricht en Buurmalsen. Het college meent dat voor die locatie voldoende draagvlak onder de inwoners van Buurmalen en Tricht aanwezig is. Hierover is de gemeenteraad van Geldermalsen op 27 november geïnformeerd met een informatienota.

Er was wel discussie in de gemeenteraad of het college hiertoe bevoegd was. Ook werden er vanuit ouders van Op ’t Hof bezwaar gemaakt tegen de locatiekeuze, ondersteund door tientallen handtekeningen van andere ouders. Dit mocht niet baten, een meerderheid van de gemeenteraad schaarde zich achter het collegebesluit.

De (nieuwe) gemeente West Betuwe en de stichting Fluvium openbaar onderwijs gaan met elkaar in gesprek om een programma van eisen op te stellen voor de nieuwbouw. De gemeente gaat ook aan de slag om het bestemmingsplan ter plekke te wijzigen. Hoe lang dit alles gaat duren is (nog) niet bekend.