Jaargang 17, nummer 3
24 januari 2019

Filmavond met ‘Spring, Summer, Fall, Winter….Spring’

KERK – De hervormde gemeente Tricht houdt 5 maandelijkse filmavonden op de vrijdag met films rond het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Als je elkaar probeert te vinden dan is een gesprek altijd heilzaam. Dat zien we terug in vijf heel verschillende films.

Spring, Summer, Fall, Winter … Spring

In Spring, Summer, Fall, Winter … Spring op 15 februari blijft niemand onberoerd door de kracht van de seizoenen en hun jaarlijkse cyclus van geboorte, groei en verval. Zelfs niet een monnik en zijn leerling die een kluizenaarshutje delen dat op een meertje drijft midden tussen de Koreaanse bergen. Met het ontvouwen van de seizoenen wordt ieder aspect van hun beider levens doordrongen van een intensiteit die leidt tot een nog grotere spiritualiteit — en tragedie. Want ook zij ontkomen niet aan de wensen van het leven, de verlangens, het lijden en de passie die ieder van ons in hun greep houdt.

Aanvang 20.00 uur. Plaats: Sint Pieterskerk. Aansluitend is er een nabespreking.