Jaargang 17, nummer 3
24 januari 2019

Dominee Brans vertrekt naar Velp

TRICHT – Dirk Jan Brans, al meer dan 10 jaar dominee van de Hervormde Gemeente Tricht, heeft het beroep dat op hem is gedaan door de Protestantse gemeente Velp aanvaard. Dat betekent een afscheid van Tricht, voor hem en zijn gezin. In het kerkblad ‘Rondom de Sint Pieter’ verklaart hij zeker niet uitgekeken te zijn op ons dorp. ,,Integendeel, ik heb het hier goed naar mijn zin. Maar willen we als gezin nog ergens samen aarden, dan is dit het moment om te verkassen. Daarnaast denk ik dat het goed is om als predikant na tien jaar weer eens te veranderen van standplaats. Goed voor de predikant en goed voor de gemeente. Want het betekent dat er straks ook voor jullie weer een nieuw gezicht en een nieuwe stem zal zijn.’’ Hij refereert tevens aan het feit dat kerkelijke gemeentes steeds kleiner worden. Dat is echter niet waarom hij Tricht verlaat. ,,Dat is helaas overal zo. In Velp waren er bijvoorbeeld in 1989 nog drie fulltime predikanten. Nu is er een kerkelijk werker voor 60 % en straks met mij een predikant voor 80%. In veel gemeentes, ook in de grotere stadsgemeentes lukt het steeds minder goed om de jeugd vast te houden.’’ Hij denkt dat omdat kerkelijke gemeentes kleiner worden er meer samenwerking gezocht zal moeten worden met kerkelijke buurgemeentes. Dat zal de uitdaging voor de toekomst van veel kerkelijke gemeentes zijn.