Jaargang 17, nummer 2
20 december 2018

Gezamenlijke vergaderingen MR’en fusieschool Tricht-Buurmalsen

SCHOOL - De Medezeggenschapsraden van Op 't Hof en De Malsenburg hebben een aantal gezamenlijke vergaderingen achter de rug. Er wordt toegewerkt naar een gezamenlijke Medezeggenschapsraad (MR) voor de nieuwe school. Achter de schermen wordt er al heel veel gelijkgetrokken en afgestemd tussen beide scholen om de overgang naar het schooljaar 2019-2020 zo goed mogelijk te laten verlopen. De MR’en denken hierbij actief mee. Er staan nog diverse vergaderingen gepland voor dit schooljaar.