Jaargang 17, nummer 2
20 december 2018

Harry Keereweer burgemeester West Betuwe

Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje, heeft Harry Keereweer per 1 januari 2019 benoemd tot waarnemend burgemeester van de nieuwe gemeente West Betuwe.

De gemeente ontstaat op 1 januari 2019 door samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. De waarneming geldt tot de procedure voor de benoeming van een nieuwe burgemeester is afgerond.

Waarnemend

Harry Keereweer (69 jaar, PvdA) heeft een lange bestuurlijke staat van dienst. Vanaf 2001 was hij lid van de Provinciale Staten van Gelderland. Van 2003 tot en met 2011 was hij gedeputeerde van Gelderland. Vervolgens werd hij in april 2012 waarnemend burgemeester van Groesbeek, daarnaast werd hij in september 2013 waarnemend burgemeester van Millingen aan de Rijn. Aansluitend werd hij in januari 2015 waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Groesbeek (bestaande uit de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen). In september 2015 kwam een einde aan zijn waarnemerschap bij deze gemeente, die per 1 januari 2016 Berg en Dal is gaan heten.

De procedure voor de benoeming van een kroonbenoemde burgemeester kan, volgens de Gemeentewet, pas in gang worden gezet als de nieuwe gemeente per 1 januari 2019 een feit. Derhalve zal het nog enige tijd duren voor een benoemde burgemeester in functie kan treden. Positief advies

In het belang van de nieuwe gemeente is in goed overleg met een delegatie van de beoogde gemeenteraad (fractievoorzitters, wethouders, gemeentesecretaris en griffier) besloten tot de benoeming van een waarnemend burgemeester. Harry Keereweer heeft voorafgaande aan zijn benoeming een gesprek gehad met bovengenoemde delegatie. Na een positief advies van de delegatie, heeft de commissaris van de Koning hem benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente West Betuwe per 1 januari 2019. Tijdens de eerste raadsvergadering van de gemeente West Betuwe op 2 januari 2019 zal de commissaris van de Koning de heer Keereweer beëdigen. Het benoemen van een waarnemend burgemeester behoort tot de rijkstaken van de commissaris van de Koning.