Jaargang 17, nummer 2
20 december 2018

Werkzaamheden spoor

LINGEDIJK – Het zal niemand in ons dorp ontgaan zijn dat er hard gewerkt wordt rondom het spoor. De werkzaamheden voor het eerste grote bouwwerk, de onderdoorgang Lingedijk, zijn in volle gang. Zo zijn afgelopen maand de eerste bodemonderzoeken afgerond en diverse inmetingen gedaan. Daarnaast is een groot gedeelte van de begroeiing aan de westzijde van het spoor tussen de Nieuwsteeg en Lingedijk gekapt en gesnoeid. Daarna is gewerkt aan de voorbouwlocatie om het spoordek te bouwen. Deze voorbouwlocatie ligt langs de Linge aan de westzijde van het spoor. Er wordt ook een hulpdamwand aangebracht naast de Lingebrug en een duiker (rioolbuis) onder het spoor 100 meter ten noorden van de overweg Lingedijk. Inzet verkeersregelaars

De route over de Lingedijk is bij uitzondering gebruikt, aangezien de tijdelijke bouwweg aan de westzijde van het spoor nog niet gereed is. Verkeersregelaars helpen om de transporten veilig te laten verlopen. De afspraak met de gemeente is dat er geen transporten plaatsvinden tijdens de spitsuren in verband met de aanwezigheid van veel fietsers van en naar het station over het Trichtse Voetpad. Naast dat de werkzaamheden soms voor oponthoud zorgen trekken ze ook regelmatig bekijks. In week 52, 2018 en week 1, 2019 vinden er geen werkzaamheden plaats i.v.m. kerstvakantie.

Voorlichting

In cafe ’t Koetshuis werd eerder al een informatieavond gehouden waar iedereen terecht kon met vragen. Velen maakten hier gebruik van. De Trichtse schoolkinderen kregen les over het gevaar van grote vrachtwagens, met speciale aandacht voor de gevaarlijke ‘dode hoek’.

Wie nog vragen heeft naar aanleiding van de werkzaamheden kan contact opnemen met de Lingense Alliantie via telefoonnummer 06-53599851 of per mail: info@delingensealliantie.nl.

Meer informatie op 'www.lingensealliantie.nl'

Foto’s Rita Boer Rookhuiszen/Lingense Alliantie/Ab Donker.