Jaargang 17, nummer 1
29 november 2018

Voorlichting scholen

Ook werd voorlichting over Veiligheid en werken aan het Spoor gegeven aan de leerlingen van OBS Op 't Hof en OBS De Malsenburg. Met een grote vrachtwagen werd zichtbaar gemaakt hoe de dode hoek werkt.

Omgevingstafels

De Omgevingstafels Geldermalsen en Tricht zijn de afgelopen jaren positief ontvangen. Daarom zetten wij deze graag voort. In april 2018 zijn de laatste Omgevingstafels vanuit ProRail georganiseerd. De laatste Omgevingstafels vonden plaats op 15 en 24 oktober.

Wilt u ook deelnemen aan de Omgevingstafel en als een klankbord meedenken met het project en de werkzaamheden? Meldt u zich dan aan via info@delingensealliantie.nl

Contact

Digitaal kunt u de voortgang volgen via de website, social media kanalen en de digitale nieuwsbrief. Uiteraard staat het iedereen vrij om persoonlijk contact te zoeken met De Lingense Alliantie. Dat kan via de onderstaande kanalen:

'www.lingensealliantie.nl'

info@delingensealliantie.nl

06-53599851