Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

Onthulling Dorpshuis ‘Plus teken’

DORPSHUIS - Op 6 oktober j.l. onthulden vrijwilligers Ton van Vlijmen en Janny Schmidt een plusteken aan het Dorpshuis. Vanaf nu zult u aan het Dorpshuis zien staan: Dorpshuis+ Tricht. Dit plus-teken staat voor het idee dat het Dorpshuis meer wil zijn dan een plek waar activiteiten worden georganiseerd. Het staat ook voor partnerschap en samenwerking met clubs, verenigingen en maatschappelijke initiatieven uit het dorp ter bevordering van de leefbaarheid van Tricht.

Platform Tricht Springlevend

Hiervoor is o.a. het platform Tricht Springlevend opgericht, waar met enige regelmaat vertegenwoordigers van die partijen bij elkaar komen om maatschappelijke en culturele activiteiten en ideeën voor samenwerking uit te wisselen. In een gemeente waarin wij straks een van de 26 dorpen zijn, is het belangrijk om het gezamenlijke belang onder de aandacht te kunnen brengen en…. samen kom je verder.

Dorpsberaad

Ook de Dorpsraad krijgt een ander jasje en zal vanaf 20 november a.s. als Dorpsberaad verder gaan, als een activiteit van zoveel mogelijk clubs en verenigingen uit Tricht binnen het dorpshuis. Het dorpsberaad is geen instituut, maar een activiteit, waar we liefst iedereen uit Tricht aan mee willen laten doen

U bent van harte uitgenodigd om op 20 november in dorpshuis om daar nadere toelichting op te horen en vragen te stellen.