Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

Reizigers Rivierenland erg tevreden over regiotaxi Versis

REGIO - De reizigers van Versis zijn erg tevreden over dit aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Uit een klanttevredenheidsonderzoek van onderzoeksbureau Moventum blijkt dat zij de kwaliteit van de algehele dienstverlening waarderen met een 8. De chauffeurs krijgen gemiddeld ook een 8 en de regiecentrale en voertuigen beide een 7,9. Versis verzorgt sinds 1 januari 2017 het aanvullende openbaar vervoer en Wmo-vervoer in de regio Rivierenland (Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel).

Opzet onderzoek en respondenten

Voor het onderzoek werd er een steekproef uitgezet onder de actieve reizigers van Versis. Hiervan vulden 572 mensen de vragenlijst in. Van al deze respondenten is het grootste deel (41%) 80 jaar of ouder. En van alle reizigers gebruikt het grootste deel (75%) Versis om op bezoek te gaan bij familie of kennissen, maar ook om naar een medische afspraak (55%) of een ziekenhuis of verpleeghuis te gaan (44%).

De Versis-reizigers gaan ook goed mee in het digitale tijdperk: 68% van hen bezoekt de website en hiervan boekt 64% ritten via de persoonlijke digitale portal. De website wordt met gemiddeld een 7,6 beoordeeld.

Aanbevelingen

Naast de positieve resultaten leverde het onderzoek ook waardevolle aanbevelingen op. Zo is het gemiddelde rapportcijfer voor de klachtafhandeling een 6,4, maar kan de afhandeling beter, aldus circa een derde van de reizigers die ooit een klacht indiende. Versis neemt de aanbeveling ter harte om de achterliggende oorzaken boven tafel te krijgen en te kijken waar en hoe een verbeterslag kan worden gemaakt. Zo is gebleken dat reizigers niet altijd weten waar ze terecht kunnen met klachten.

Over Versis

Versis is het aanvullende vervoer in de regio Rivierenland. Versis is een samenwerking tussen de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal, Zaltbommel en de provincie Gelderland. Iedereen kan elke dag tussen 06:00 uur ’s ochtends en 01:00 ’s nachts uur met Versis reizen. Versis is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte of van halte-tot-halte. Naast OV- en WMO-vervoer verzorgt Versis ook het leerlingenvervoer in de gemeente Tiel voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen, omdat zij een beperking hebben of de school te ver van huis ligt. Versis verneemt graag reacties van reizigers. De klachtenlijn van Versis is bereikbaar op 0344-638565 en op de website versis.nl kunnen reizigers hun klachten en suggesties kwijt.

Meer informatie: 'www.versis.nl'