Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

Boekenmarkt

KERK - Zaterdag 3 november is het weer zover. De diaconie organiseert voor de 10e maal de boekenmarkt in het koor van de kerk en in de kerkruimte zelf. De boekenmarkt wordt gehouden van 9.00 tot 14.00 uur.

Inleveren

Er zijn al wel aardig wat boeken ingebracht op de Bulkstraat 6 bij de fam. De Keijzer, maar U kunt er tot de laatste week nog met Uw boeken terecht, die U weg wilt doen. Bent U niet in staat deze zelf weg te brengen, dan is een telefoontje naar Kees Kuiper (voorz. Diaconie) tel.: 569835 voldoende om toch van Uw overtollige boeken af te geraken. Hij komt ze dan graag bij U ophalen.

Küsmöd en Shade

Behalve dat U op de boekenmarkt voor een habbekrats de mooiste boeken kunt kopen, is er ook nog gelegenheid om gezellig een kopje koffie, thee of limonade te drinken en U kunt ook nog terecht bij de zelfgemaakte kaarten van Ria de Hoog. Haar opbrengst is voor onze zustergemeente in Küsmöd bestemd. De opbrengst van de boekenmarkt is bestemd voor het weeshuis van Shade Children Foundation. Hier worden kinderen opgevangen die door HIV of iets anders hun ouders zijn verloren. Zij krijgen eten, scholing en onderdak totdat zij op eigen benen kunnen staan.

Lever dus Uw “overtollige” boeken in en kom Uw boekenkast weer aanvullen met boeken die U de komende winter kunt lezen, tegen een redelijke prijs.

De boekenmarktcommissie.