Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

21 november: Gemeenteraadsverkiezingen West Betuwe

DORPSHUIS – Woensdag 21 november zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van de nieuwe gemeente West Betuwe. Inmiddels zijn de tien deelnemende politieke partijen bekend gemaakt. Op 17 oktober vond de officiële aftrap plaats in Het Stroomhuis te Neerijnen.

Lijstvolgorde

Op 12 oktober heeft het Centraal Stembureau, belast met de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente West Betuwe, de volgorde van de lijsten op het stembiljet bepaald. Hieronder de deelnemende partijen met hun lijstnummer.

1. Dorpsbelangen

2. SGP

3. VVD

4. Verenigd West Betuwe

5. D66

6. CDA

7. PvdA

8. ChristenUnie

9. GroenLinks

10. Leefbaar Lokaal Belang West Betuwe

Fusie

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal fuseren per 1 januari 2019 tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Vandaar dat er, afwijkend met de gewone gang van zaken waarbij gemeenteraadsverkiezingen in maart gehouden worden, in november stembusgang is.

Stemwijzer

Bepaal uw stem: doe de stemwijzer. Vanaf 17 oktober kunt u de Stemwijzer Gemeenteraadsverkiezingen West Betuwe 2018 doen. Een handig hulpmiddel om te kijken hoe uw mening over belangrijke onderwerpen overeenkomt met die van de politieke partijen. Vul de stemwijzer in op 'www.westbetuwe.nl/stemwijzer.'

Stempas

Met de stempas en uw identiteitsbewijs kunt u op woensdag 21 november 2018 uw stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen van de nieuwe gemeente West Betuwe. Voor 7 november krijgen alle kiesgerechtigden een stempas per post toegestuurd. U mag in elk stembureau binnen West Betuwe stemmen. U kunt ook iemand anders machtigen om voor u te stemmen. Dit heet een volmacht.

Dubbeldekkers

Voor de eerste gemeenteraadsverkiezing van West Betuwe is er een rijdende stembus. U kunt stemmen in een ouderwetse dubbeldekker. In deze bus is een kandidatenlijst in braille aanwezig. Als extra stembureau staat er ook de hele dag een dubbeldekker bij het NS-station in Geldermalsen (Deilse kant). De dubbeldekkers zijn helaas niet toegankelijk voor rolstoelen.

Toegankelijkheid stembureaus

Het is belangrijk dat de verkiezingen voor iedereen toegankelijk zijn. Bijna alle stembureaus in West Betuwe zijn al rolstoeltoegankelijk. Voor slechtzienden heeft elk stembureau een kandidatenlijst in grote letters en een loep. In het stembureau mag u altijd uitleg of hulp vragen zolang u niet in het stemhokje bent.

Kandidatenlijst in braille aanvragen

Kent u iemand die blind is of slechtziend? U kunt van tevoren de kandidatenlijst in braille of grote letters aanvragen. Neem dan contact op via 0345 - 58 66 11 of stembureau@geldermalsen.nl. De kandidatenlijst wordt dan per post thuisgestuurd.