Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

Plaatsing ondergrondse afvalcontainers

TRICHT – De AVRI is gestart met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers. Dit gebeurt in fasen. Inwoners ontvingen een brief over de definitieve ondergrondse containerplaatsen. Sommige locaties zijn aangepast ten opzichte van de vorige brief. Dit stond dan in de brief vermeld. Deze containers zijn verplaatst naar aanleiding van de reacties van inwoners eerder dit jaar. De gemeente en Avri bekeken de reacties zorgvuldig. Op basis van de reacties is ruim 20% van de containerplaatsen veranderd. Er is gekozen voor zoveel mogelijk duurzame oplossingen. Zo zijn veel bestaande containerplaatsen gebleven. Deze containers krijgen wel een nieuwe inwerpopening voor 30-liter zakken.

Start werkzaamheden

Vanaf maandag 24 september is de firma Rutte gestart met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers in de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen. Rutte werkt in fasen. Per fase ontvangen direct omwonenden informatie over de werkzaamheden en de planning. Het plaatsen van de containers gaat in twee stappen.

● Als eerste wordt nogmaals gecontroleerd of er in de grond kabels en leidingen in de weg liggen. Ook bekijkt de aannemer of er obstakels verwijderd moeten worden. Dit duurt ongeveer een dagdeel.

● Op een later moment worden de putten gegraven en de containers in de putten geplaatst. Ook dit duurt ongeveer een dagdeel. Het kan zijn dat de werkzaamheden voor overlast zorgen

of dat een straat of parkeerplaats tijdelijk moet worden afgesloten. Rutte geeft dit ter plaatse aan.

Inmiddels is de firma in Tricht al druk bezig geweest met de plaatsing.

Vragen

Met vragen over de werkzaamheden kan men terecht bij Rutte Wegenbouw via info@ruttegroep.nl of telefoonnummer (020) 28 05 940. Met vragen over de nieuwe manier van afval aanbieden kunt u terecht bij Avri via info@avri.nl of telefoonnummer (0345) 58 53 53. Veel informatie is ook te vinden op 'www.afvalscheidenheelgewoon.nl' .