Jaargang 16, nummer 11
26 oktober 2018

Persbericht: Werkzaamheden De Lingense Alliantie

SPOOROMGEVING - Misschien heeft u het al gezien; de Lingense Alliantie is gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het project SpoorOmgeving Geldermalsen. Ook de komende maanden vinden werkzaamheden plaats ter voorbereiding op de bouw van de nieuwe onderdoorgang aan de Lingedijk.

Voorbereidingswerkzaamheden

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: het plaatsen van hekken langs het spoor, snoeien van bomen en struiken, het inmeten en grondonderzoek. Daarnaast wordt er een tijdelijke werkweg gemaakt aan de westzijde van het spoor tussen de Nieuwsteeg en de Lingedijk. Deze werkweg is nodig voor de aanvoer van materialen voor de toekomstige onderdoorgang en het gehele spoor. Op de plek van deze tijdelijke werkweg komt later het derde spoor te liggen. Het werkverkeer zal via de rondweg van Geldermalsen, de Lingedijk en door Tricht naar de overweg bij de Nieuwsteeg rijden. Vanaf hier rijdt het werkverkeer over de werkweg naar de Lingedijk.

Bereikbaarheid

Gedurende het paasweekend van 2019, vanaf 20 april, zal de overweg Lingedijk maar ook het Trichtse voetpad over de spoorbrug afgesloten zijn voor al het verkeer. Zo kan de alliantie haar werk veilig uitvoeren. Tot die tijd zijn de overweg Lingedijk en het Trichtse voetpad altijd bereikbaar. Na het paasweekend zijn de overweg Lingedijk en het Trichtse voetpad gewoon weer open. De eerstvolgende keer dat de Lingedijk en het Trichtse voetpad voor korte tijd worden afgesloten, is begin 2020 ten behoeve van de ombouw van de onderdoorgang Lingedijk.

Informatieavond

Er zijn verschillende mogelijkheden om in contact te komen met De Lingense Alliantie. Zo organiseert de alliantie op woensdag 14 november 2018 een informatieavond voor alle Trichtenaren in ’t Koetshuis, Kerkstraat 1 te Tricht. Deze bijeenkomst vindt plaats tussen 17.00 en 19.00 uur. Medewerkers van de alliantie zullen uitgebreid toelichting geven op de projectwerkzaamheden, planning en bereikbaarheid tijdens het project. Ze gaan graag met u in gesprek en geven antwoord op al uw vragen. Iedereen is vrij om op elk moment binnen te lopen.

Omgevingstafel en nieuwsbrief

Ook hebben diverse inwoners van Tricht zitting in de omgevingstafel voor Tricht. Deze omgevingstafel dient als een soort van klankbord voor De Lingense Alliantie. Op 24 oktober vond de eerste bijeenkomst plaats. Digitaal kunt u de voortgang volgen via de website, social media kanalen en de digitale nieuwsbrief. Begin november wordt er een nieuwe digitale nieuwsbrief verstuurd. Wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen? Aanmelden kan via: info@delingensealliantie.nl.

Uiteraard staat het iedereen vrij om persoonlijk contact te zoeken met De Lingense Alliantie. Dat kan via de website ‘'www.lingensealliantie.nl'', via e-mail ‘info@delingensealliantie.nl’of telefonisch ‘06-53599851’