Jaargang 16, nummer 10
28 september 2018

Inloopavond Lingens alliantie

GELDERMALSEN – Tijdens de inloopavond op september in het pand aan de Kostverlorenkade waarin de Lingense alliantie haar intrek heeft genomen kwamen ruim 90 mensen de plannen voor de spoorwerkzaamheden in Tricht en Geldermalsen bekijken. Medewerkers van de alliantie gaven uitgebreid uitleg en antwoord op vragen.

De alliantie is de uitvoerder van de spoorwerkzaamheden in Tricht en Geldermalsen. Die werkzaamheden zullen met name in ons dorp ingrijpend zijn. Inwoners met vragen kunnen daarvoor terecht in het kantoor in Geldermalsen. Daarnaast worden een op een contacten gelegd met direct betrokkenen en zo nodig ook informatiebijeenkomsten gehouden.

Planning

De eerste voorbereidende werkzaamheden, zoals het kappen van groen langs de Linge, gaan binnenkort plaatsvinden. Het maken van de onderdoorgang op de Lingedijk zal het eerste grote werk worden dat loopt van dit najaar tot 2020. De aanvoer van materialen zal via een bouwweg langs het spoort tussen de Nieuwsteeg en de Lingedijk gebeuren. Dat betekent dat er binnenkort regelmatig zwaar vrachtverkeer vanaf de A15 via Geldermalsen, de Lingedijk en door Tricht naar de overweg bij de Nieuwsteeg zal rijden.

Paasweekend 2019

Gedurende het paasweekend van 2019, rond 20 april, zal de overweg Lingedijk maar ook het fiets/voetpad over de spoorbrug afgesloten zijn voor al het verkeer. Met de onderdoorgang voor de Randweg wordt begin 2020 begonnen. De onderdoorgang Nieuwsteeg is in 2021 pas aan de beurt.

Randweg

Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer en door wie de Randweg aangelegd gaat worden. Hiervoor moet nog een aanbesteding plaatsvinden.

Wie op de hoogte wil blijven. kan de website in de gaten houden. Ook wordt een (digitale) nieuwsbrief uitgegeven. De redactie van de Dorpskrant Tricht houdt lezers zoveel mogelijk op de hoogte.

Omgevingstafel

Diverse inwoners van Tricht hebben zitting in de zogenaamde omgevingstafel voor Tricht. Eind oktober vindt een eerste bijeenkomst plaats. De omgevingstafel dient als een soort van klankbord voor de Lingense alliantie. Uiteraard staat het iedereen vrij om persoonlijk contact te zoeken met de Lingense alliantie. Dat kan via de website 'www.lingensealliantie.nl' of info@delingensealliantie.nl of telefonisch 06-53599851.