Jaargang 16, nummer 10
28 september 2018

Verwarring over enquête over locatie nieuwe basisschool voor Tricht en Buurmalsen

TRICHT/BUURMALSEN – Onder de inwoners van zowel Tricht als Buurmalsen is tot twee keer toe een enquête verspreid in het kader van het zogenaamde ‘locatieonderzoek Integraal Kindcentrum (IKC) Buurmalsen-Tricht’. De eerste keer bleek de enquête met name in Tricht uitermate slecht bezorgd te zijn. Vandaar dat op 19 september door medewerkers van de buitendienst van de gemeente nogmaals een envelop met informatie en enquête huis aan huis is rondgebracht.

Enquête toegezegd

Tijdens een informatieavond die op 30 augustus in het gemeentehuis van Geldermalsen plaatsvond over de mogelijke nieuwe plek voor de samen te voegen scholen van Tricht en Buurmalsen werd een presentatie gehouden waarin zes locaties aan bod kwamen. Vanuit de aanwezigen werd gevraagd om een enquête onder de inwoners. Die werd toegezegd door het bureau en de projectleider die namens de gemeente zijn ingehuurd.

Verwarring

De enquête werd op 13 september met het Nieuwsblad verspreid maar kwam op veel adressen niet aan. Vandaar de tweede ronde. Dit zorgde wel voor verwarring. Er waren al mensen die de enquête hadden ingevuld en opgestuurd. Andere inwoners, met name zij die geen kinderen op de school hebben, begrepen soms niet waar de enquête over ging. Het begrip IKC was hen onbekend. In de tweede enquête werd hier iets meer uitleg over gegeven al was de informatie nog summier.

Rondweg

Bij de enquête zat ook een plattegrond met daarin de zes mogelijke locaties voor de school aangegeven. Hierop stond echter niet de toekomstige rondweg getekend die in het kader van de spoorverbreding wordt aangelegd. Die rondweg speelt wel een belangrijke rol daar er in de toekomst altijd groepen kinderen zijn die deze weg zullen moeten oversteken om bij de school te komen. Ook bij het volgen van de gymlessen in de gymzaal bij het Dorpshuis Tricht kan het eventueel moeten oversteken van deze weg een extra hindernis zijn. Bij de aanleg zal in ieder geval een veilige oversteek gerealiseerd moeten worden.

Advies

De ingevulde enquêtes met opmerkingen en suggesties worden meegenomen als advies voor de uiteindelijke keuze voor een locatie. De resultaten zijn bij een tweede informatieavond op 27 september in het gemeentehuis gepresenteerd. Bij het ter perse gaan van deze Dorpskrant was de uitkomst van het onderzoek nog niet bekend.