Jaargang 16, nummer 9
23 augustus 2018

Hulp bij invullen formulieren

Welzijn West Betuwe is vanaf maandag 2 juli gestart met de formulierenbrigade. De formulierenbrigade helpt inwoners bij het invullen van formulieren, uitleggen van brieven en aanvragen van voorzieningen. Deze hulp is gratis.

Brieven en formulieren zijn vaak zo ingewikkeld opgesteld dat ook vrijwilligers van de formulierenbrigade deze soms twee keer moeten lezen. Zij vinden het erg fijn om iemand hierbij te kunnen helpen en zien een last van de schouders vallen wanneer iets afgerond is. En een trotse blik, omdat iemand toch veel zelf heeft kunnen doen met alleen wat hulp.

Voor alle inwoners

De formulierenbrigade is er voor alle inwoners van West Betuwe die moeite hebben met het invullen van formulieren. Bij aanvang wordt voornamelijk gericht op inwoners van Neerijnen, maar ook vragen uit de andere kernen worden aangenomen. Denk bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen:

Invullen van automatische afschrijvingsformulieren

Uitleg geven over brieven van officiële instanties

Ondersteunen van bellen met instanties n.a.v. brieven/ formulieren

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en zuiveringslasten (BSR)

Collectief gemeentelijke Ziektekostenverzekering

DIGID aanvragen

Melden vakantie of verblijf buiten Nederland – UWV

Specificatie WW opvragen

Vragen/Aanmelden

Voor vragen over of aanvragen voor ondersteuning door de formulierenbrigade kan men contact opnemen met Julia Dabekaussen via jdabekaussen@welzijnwestbetuwe.nl of 06-18343239.