Jaargang 16, nummer 9
23 augustus 2018

Eerste informatiebijeenkomst locatieonderzoek IKC Buurmalsen-Tricht

RAADZAAL GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen heeft Royal HaskoningDHV opdracht gegeven om een locatieonderzoek uit te voeren naar de meest geschikte locatie voor het IKC (Intregraal Kind Centrum) voor nieuwe fusieschool voor de dorpen Buurmalsen en Tricht. Het bureau onderzoekt locaties in Buurmalsen, Tricht en tussen beide dorpen in. Per locatie worden de effecten van mogelijke vestiging van het IKC onderzocht op zaken als verkeersveiligheid, benodigde planologische procedures en het draagvlak bij de inwoners van beide dorpen.

Informatiebijeenkomst

De gemeente en Stichting Fluvium hechten er groot belang aan om de mening van de inwoners van Buurmalsen en Tricht mee te nemen in het onderzoek. Daarom organiseren zij gezamenlijk op donderdag 30 augustus een informatiebijeenkomst waarin de eerste beoordeling van de onderzochte locaties aan de inwoners van Buurmalsen en Tricht worden voorgelegd. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de meningen van de inwoners geïnventariseerd zodat deze kunnen worden betrokken bij vervolgonderzoek. Belangrijke onderwerpen in het onderzoek zijn de verkeersveiligheid van de locatie en natuurlijk, zoals dat met een mooie term heet, het maatschappelijk draagvlak. In het onderzoek is de mening van de inwoners van Tricht en Buurmalsen dus meegenomen. Over de locatie, de verkeersveiligheid, de duurzaamheid, maar ook de organisaties die in het nieuwe schoolgebouw een plekje krijgen.

Eindadvies

Daarna maakt Royal HaskoningDHV de balans op, rondt haar onderzoek af en komt met een eindadvies over de meest geschikte locatie. Dit advies wordt tijdens een tweede informatiebijeenkomst met de inwoners van Buurmalsen en Tricht besproken. Deze tweede informatiebijeenkomst zal plaatsvinden in september 2018. Uiterlijk 30 september 2018 moet het rapport dan definitief afgerond zijn.

De informatiebijeenkomst op 30 augustus vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis in Geldermalsen en begint om 19:30 uur.