Jaargang 16, nummer 9
23 augustus 2018

Bijbel helemaal gelezen

GELDERMALSEN - Met grote dankbaarheid zien we terug op de week van 25 tot 30 juni toen vanuit de Hervormde Gemeente van Geldermalsen de hele Bijbel is voorgelezen. Dit een heel bijzondere week geworden waarin jong en oud en uit werkelijk alle kerkelijke gemeenten vrijwillig de Bijbel hardop hebben gelezen. Mensen die meeluisterden in de kerk, meeluisterden via 'www.kerkdienstgemist.nl.' Het is allemaal zeer positief gewaardeerd en veel besproken in. Uiteindelijk is het gelukt om in ongeveer 90 uur de hele bijbel te lezen met elkaar. Vaak waren mensen ontroerd door de woorden die ze zelf lazen of die ze hoorden en die precies toepasselijk waren voor hun omstandigheden of hun gemoedstoestand. Opvallend was ook het onderling respect, wat zich uitte door het eerbiedig meelezen, ook als er gelezen werd uit een vertaling die wat verder van de luisteraar af stond, naar beide kanten. Soms zaten er wel 10 of 15 mensen in de kerk te luisteren. Op vrijdagavond hield een spreker van Open Doors een lezing. In veel landen zou zo’n actie ondenkbaar zijn. Ook dit was een indrukwekkend moment. Indrukwekkend was ook de afsluiting, die goed bezocht werd door veel lezers die in de loop van de week hadden meegelezen. We danken alle lezers, gastvrouwen en gastheren en allen die door te luisteren en door hun gebeden hebben bijgedragen.

De organisatoren.