Jaargang 16, nummer 9
23 augustus 2018

Kwaliteitsslag voor Linge-oevergebied Geldermalsen

GELDERMALSEN - De gemeente Geldermalsen gaat de jachthaven in Geldermalsen vernieuwen en het Lingepark en een deel van Heemtuin aan de Koppelsedijk anders inrichten. Hierdoor wordt het dorp Geldermalsen meer bij de Linge betrokken. De plannen zijn vanaf 2016 in goed overleg met de watersportvereniging Achter ’t Veer in Geldermalsen opgesteld. De gemeenteraad neemt in september een realisatiebeslissing. De eerste (bouw-) activiteiten kunnen daarna eind 2019 starten. In 2021 is de uitvoering gereed. Na instemming van de raad start later dit jaar nog een bestemmingsplanprocedure.

Jachthaven voor publiek toegankelijk

De aanwezigheid van de Linge is in het centrum van Geldermalsen nu nog grotendeels onzichtbaar. Herinrichting van het Linge-oevergebied gaat hier verandering in brengen. De Linge wordt meer zichtbaar en voelbaar. De jachthaven is nu nog voor het publiek gesloten. In de nieuwe situatie krijgt de jachthaven een andere indeling. De botensteigers worden op andere plaatsen met de oever verbonden. De jachthaven wordt vanuit het Lingepark en Achter ’t Veer voor het publiek zichtbaar en de oevers worden aan deze zijden toegankelijk. Alleen aan de zijde van de Heemtuin blijft er eigen terrein voor de watersportvereniging. Vanaf deze kant zijn de steigers toegankelijk. Op het eigen terrein aan deze zijde gaat de watersportvereniging ook een nieuw verenigingsgebouw neerzetten.

Wandelboulevard

Aan de zijde van Achter ’t Veer komt een ‘wandelboulevard’ met bankjes, groen en een fietsroute richting heemtuin. Het Lingepark krijgt meer het karakter van een stadspark met meer openheid en breed pad in een directe zichtlijn vanaf de Kerkstraat tot de Linge. Hierdoor wordt het park aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers om te verblijven en is er meer ruimte voor evenementen.

Horeca

Op het snijpunt tussen boulevard, Lingepark en het centrum zijn plannen voor een nieuwe horeca locatie. Bezoekers hebben straks vanaf het terras uitzicht op de jachthaven en het park.