Jaargang 16, nummer 9
23 augustus 2018

Inloopavonden Bidbook voor nieuwe gemeente West Betuwe

TRICHT/BUURMALSEN – In het kader van de gemeentelijke herindeling van de gemeente Geldermalsen, de gemeente Neerijnen en de gemeente Lingewaal wordt al enige tijd gewerkt aan het opstellen van een zogenaamd ‘Bidbook’. Daarvoor zijn in alle 26 dorpen en steden die straks onderdeel van de nieuwe gemeente West Betuwe worden bijeenkomsten georganiseerd waarin inwoners gevraagd werd om met ideeën en adviezen te komen. Ook is op andere manieren geprobeerd wensen van inwoners te achterhalen. Inmiddels is een concept bidbook opgesteld dat te raadplegen is op de speciale internetsite www.westbetuwe.nl onder het kopje bidbook.

Reacties op concept

In september en oktober worden inloopavonden georganiseerd in alle 26 kernen. Hier kan iedereen reageren op het concept Bidbook. De aftrap is op 3 september om 19.00 uur in het gemeentehuis te Geldermalsen. Om 20.30 uur is eenzelfde bijeenkomst in het dorpshuis Meteren. Op dinsdag 18 september staat om 19.00 uur een dergelijke inloopavond gepland in het dorpshuis te Buurmalsen en om 20.30 uur in het Dorpshuis Tricht (deze laatste locatie is onder voorbehoud).

Digitaal reageren

Men kan ook reageren op de voorlopige tekst van uw dorp via een digitaal formulier. Dit formulier is eveneens beschikbaar op 'www.westbetuwe.nl.'