Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Nieuwe manier van afvalinzameling

REGIO - Vanaf 1 januari 2019 is het de bedoeling dat inwoners van de tien gemeenten die samen de regio Rivierenland vormen, hun restafval (wat tot nu toe in de grijze container gaat) zelf wegbrengen naar een ondergrondse container. Wie in een flat of appartement woont, is al bekend met deze manier van afval aanbieden, maar voor ons dorp is het helemaal nieuw. Wie in het buitengebied woont mag kiezen tussen een eigen container of een ondergrondse container voor het restafval.

Milieudoelen

Vanuit de landelijke overheid ligt er de opdracht om zoveel mogelijk afval te hergebruiken. Door ons afval beter te scheiden hoeven we minder restafval te verbranden en houden we veel meer grondstoffen over die we opnieuw kunnen gebruiken. Dat is beter voor het milieu, want verbranding zorgt door CO2-uitstoot voor opwarming van de aarde. En als we herbruikbare grondstoffen gebruiken, hoeven we geen nieuwe grondstoffen uit de aarde te winnen. Zo sparen we de aarde voor toekomstige generaties.

Naar minder restafval

De gemeenten hebben Avri opdracht gegeven om samen met inwoners de uitdaging aan te gaan: van 121 naar 75 kilo restafval per inwoner per jaar. Dan zijn we al goed op weg naar het landelijke doel van 30 kilo in 2025. Iedereen kan daaraan bijdragen door het eigen afval nog beter te scheiden. Uit de ervaringen in andere gemeenten blijkt dat inwoners met deze nieuwe manier van afval aanbieden nog maar heel weinig restafval over houden. Ze gaan hun afval namelijk veel beter scheiden. Als u beter gaat scheiden, heeft u minder restafval. Dit restafval brengt u weg in kleine afvalzakken van 30 liter. Dit is ongeveer een halfvolle (normale) vuilniszak. Een volle afvalzak van 30 liter weegt ongeveer 3,5 kilo.

Ouderen en mindervaliden

Voor ouderen of mindervalide inwoners voor wie het écht niet mogelijk is om afval weg te brengen of te laten brengen, proberen we samen met de gemeente naar een oplossing te zoeken.

Inloopavonden

Voor de nieuwe gemeente West Betuwe waren drie inloopavonden gepland, op 5 juli was voor die voor de inwoners van de gemeente Geldermalsen in het gemeentehuis te Geldermalsen. Daar werden vragen beantwoord en kon men een reactieformulier invullen. Reageren

Wie die avond niet kon of alsnog wil reageren op de geplande plaatsen van de ondergrondse afvalcontainer kan tot 10 juli reageren via een formulier op de website 'www.afvalscheidenheelgewoon.nl.' Alle reacties worden afgewogen tegen de eisen waaraan de plaatsen voor de ondergrondse containers moeten voldoen. Zoals de bereikbaarheid voor inwoners en de inzamelwagens, de veiligheid en de ligging van kabels en leidingen in de grond. Uiterlijk 7 weken na de inloopavond wordt een brief verstuurd met de definitieve plaats van uw ondergrondse restafvalcontainer. Tegen dit besluit kan men nog in bezwaar gaan. In de brief wordt uitgelegd hoe dat werkt.