Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Alle geslaagden gefeliciteerd!

TRICHT – Ook dit jaar hingen weer vele vlagen met tassen te wapperen ten teken dat er iemand geslaagd was. Lezers van de Dorpskrant Tricht zijn inmiddels gewend dat de geslaagden genoemd worden. In het kader van de nieuwe wetgeving op de privacy (AVG) is het voor de redactie niet meer mogelijk alle namen van geslaagden te achterhalen. Uiteraard willen wij alle geslaagden wel van harte feliciteren met het behalen van hun middelbareschooldiploma en veel succes wensen met hun verdere studie.