Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Nieuwsbrief ProRail huis aan huis verspreid

TRICHT – Oplettende dorpsgenoten hebben hem vast al gelezen, de huis aan huis in ons dorp verspreide Nieuwsbrief van ProRail over de spoorprojecten in Geldermalsen en Tricht. Deze projecten gaan namelijk een nieuwe fase in, namelijk die van het voorbereiden van het ‘echte werk’ dat gaat starten in 2019.

Contracten en aanbesteding

In 2018 worden de spoorgerelateerde werkzaamheden voorbereid. In de periode 2019 tot 2021 gaat ProRail het werk uitvoeren. Voor de werkzaamheden die met het spoor te maken hebben is de aanbestedingsfase afgerond en is het werk op 17 mei 2018 gegund aan de combinatie Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten B.V. & Mobilis B.V. Deze gaat in alliantievorm met ProRail het ’spoorse’ werk realiseren.

Randweg Tricht

Voor de realisatie van de randweg is er een separaat contract in de maak. Opdrachtgever hiervoor is ProRail. Hierna wordt de aanbesteding gestart en is de gunning gepland in kwartaal 2 van 2019. Dit betreft een zogenaamd Design & Construct-contract. Bij een Design & Construct-contract neemt de aannemer de verantwoordelijkheid voor zowel het ontwerp als de uitvoering.

Vleermuistoren

Voor het realiseren van het project worden 2 woningen in Tricht gesloopt. Hiermee verdwijnen verblijfplaatsen van vleermuizen. Er wordt ter vervanging een vleermuistoren met zomer- en winterverblijfplaatsen gebouwd in Tricht. De locatie is met inbreng van de Omgevingstafel Tricht gekozen en gelegen ten zuiden van de Twee Morgen, vlak aan de Hooglandse Wetering. Het grondoppervlak van de vleermuistoren is 4 m2, de toren is 5 meter hoog en heeft een pannendak. De toren wordt verder uitgerust met ingebouwde nestkasten voor huismussen in de gevel. Planning is bouwen in het najaar van 2018.

Download de nieuwsbrief hier