Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Vanuit de Speeltuinvereniging

SPEELTUIN ZANDKUIL - Woensdag 13 juni was het weer een geweldig gezellige picknickmiddag in de speeltuin de Zandkuil. Het speeltuinbestuur verzorgde voor alle kinderen in Tricht een gezellige picknick. Dit alles vanwege nationale buitenspeeldag, een dag waarop kinderen extra worden uitgedaagd lekker buiten te gaan spelen in plaats van binnen te blijven hangen voor de tv of computer. Een heleboel kinderen en hun ouders waren naar de speeltuin gekomen. Het was een geslaagde middag!