Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

Voortgang fusie OBS De Malsenburg / OBS Op ’t Hof

TRICHT/BUURMALSEN - Op vrijdag 1 juni jl. hebben de voltallige medezeggenschapsraden van OBS De Malsenburg en OBS Op ’t Hof definitief ingestemd met de fusie van beide scholen. Daarmee is een zeer belangrijke stap in het fusieproces gezet. Stichting Fluvium kan nu een vervolg geven aan het zodanig inrichten van de organisatie en het onderwijs dat de fusie per 1 augustus 2019 een feit is. In het schooljaar 2018/2019 zal de locatie in Buurmalsen nog haar deuren hebben geopend voor alle groepen. Vanaf 1 augustus 2019 gaan de scholen, in afwachting van de realisatie van nieuwbouw, voorlopig samen in de locatie van Op ’t Hof. Stichting Fluvium, het bestuur van beide scholen, trakteerde op slagroomtaart om de scholen met het besluit tot fusie te feliciteren.

Haalbaarheidsonderzoek nieuwbouw

De gemeente Geldermalsen heeft RoyalHaskoningDHV opdracht gegeven de haalbaarheid van nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Buurmalsen, Tricht of daar tussenin gelegen te onderzoeken. Het onderzoeksteam, dat bestaat uit een verkeerskundige, een planoloog en een projectleider, is van plan nog vóór de zomervakantie in contact te komen met de verschillende belanghebbenden waaronder beide dorpsraden en de inwoners van beide kernen. De inbreng van de verschillende partijen wordt gebruikt om te bepalen wat de best mogelijke locatie voor de nieuwbouw van een IKC zou kunnen zijn. Eind augustus 2018 wordt de tussenstand van het onderzoek bekend gemaakt. Het onderzoeksrapport wordt uiterlijk 30 september 2018 definitief afgerond.