Jaargang 16, nummer 8
5 juli 2018

'Gezamenlijke initiatieven voor Tricht...bedenken & uitvoeren!'.

DORPSHUIS - Het beschikbare dorpsbudget van Tricht dat door dorpsambtenaar Cor van Tilborg wordt gecoördineerd, heeft als doel initiatieven te honoreren die van waarde zijn voor de hele Trichtse gemeenschap. Een voorbeeld is het onlangs honoreren van de aanvraag voor een AED met klimaatkast die buiten bij het Dorpshuis wordt geplaatst.

Op woensdag 26 september a.s. organiseert het Platform Tricht Springlevend van 20:00 - 22:00 uur in het Dorpshuis Tricht de bijeenkomst 'Gezamenlijke initiatieven voor Tricht...bedenken & uitvoeren! Een avond waarin bewoners, organisaties en verenigingen welkom zijn en initiatieven kunnen inbrengen. Op deze bijeenkomst hoeven geen pitches met uitgewerkte plannen te worden gegeven, maar is er ruimte om initiatieven te bespreken & ideeën aan elkaar te koppelen. Na de bijeenkomst moeten de aanvragen geschreven en ingediend worden bij dorpsambtenaar Cor van Tilborg die er vervolgens samen met wethouder Ton van Maanen een advies over uitbrengt. De aanvraag, honorering én verantwoording moet uiterlijk 10 december 2018 zijn afgerond.