Jaargang 16, nummer 7
24 mei 2018

Informatieavond over nieuwe privacywetgeving voor vrijwilligersorganisaties

GELDERMALSEN - Welzijn West Betuwe organiseert op 28 mei 2018 een voorlichtingsavond speciaal voor verenigingen/ vrijwilligersorganisaties over de AVG.

AVG ook voor vrijwilligersorganisaties

Per 25 mei 2018 treedt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Alle vrijwilligersorganisaties moeten gaan nadenken over welke persoonsgegevens van vrijwilligers, leden, deelnemers en cliënten ze bewaren en hoe ze die beveiligen. Een belangrijk onderwerp voor verenigingen/vrijwilligersorganisaties omdat ook zij zich aan deze nieuwe wet zullen moeten houden en de organisatie hierop moeten aanpassen/inrichten.

Drie thema’s

De wet kent drie belangrijke thema’s: organisaties moeten nadenken over welke persoonsinformatie ze bewaren en hoe ze de persoonsinformatie beschermen. Ook dienen ze datalekken te melden. Als vrijwilligersorganisatie moet nagedacht worden over welke informatie nodig is om goed te functioneren als organisatie. Is het bijvoorbeeld nog nodig om de adresgegevens van leden te bewaren als er uitsluitend nog per email of sociale media wordt gecommuniceerd? Er moet ook worden nagedacht over wie toegang krijgt tot welke informatie. Zomaar een paar punten uit de nieuwe AVG.

Aanmelden

Op maandag 28 mei komt Ronald Hetem van het NOV, gespecialiseerd op het gebied van AVG voor vrijwilligersorganisaties een voorlichting geven over deze nieuwe verordening en hoe vrijwilligersorganisaties en verenigingen hier mee om kunnen gaan. Aanmelden voor deze avond kan via de site van Welzijn West Betuwe https://'www.welzijnwestbetuwe.nl/geldermalsen/cursusladder/'

De avond vindt plaats bij voetbalvereniging GVV, Randweg 3 in Geldermalsen. Aanvang 19.30 uur. De zaal is open om 19.15 uur. Toegang is gratis.