Jaargang 16, nummer 7
24 mei 2018

TVTricht is officieel in de lucht

TRICHT – Velen zullen Vivien de Laak al bezig hebben gezien met het maken van filmopnames van activiteiten in ons dorp. Zij nam het initiatief om TVTricht op te richten. De eerste aflevering van TVTricht ging op 14 april in de lucht. Vivien plaatst alle programma’s op een eigen YouTube kanaal. Daarnaast kan iedereen op de Facebookpagina van TVTricht en de website van Dorpshuis Tricht de programma’s vinden.

Vivien begon met TVTricht na de oproep voor ideeën van nieuwe activiteiten van Dorpshuis Tricht. Naast de grote verscheidenheid aan activiteiten die reeds door het activiteiten-team van Dorpshuis Tricht wordt georganiseerd, zal TV Tricht een rol spelen in het onder de aandacht brengen en verslag doen van gedenkwaardige gebeurtenissen in ons dorp. Denk hierbij aan verslaglegging van bijvoorbeeld Koningsdag, de levende kerststal, de DDD-avonden en aanschuiftafels, maar óók programma-series met thema's gericht op professionals, kinderen, ouderen, muziek, kunsten en sport.

Net als Dorpshuis Tricht zal óók TVTricht volledig leunen op de liefdevolle inzet van vrijwilligers. TVTricht is een organisatie zonder winstoogmerk die een waardevol maatschappelijk belang nastreeft als bindende factor die de inwoners van ons dorp dichter bij elkaar brengt middels programma's met hoogwaardige inhoud en wil hiermee op speelse wijze een positieve impuls kunnen geven en wederzijds begrip bevorderen, binnen én buiten ons prachtige dorp Tricht.