Jaargang 16, nummer 7
24 mei 2018

Platform Tricht Springlevend verzorgt folder over veiligheid

TRICHT - Als bijlage van deze editie van de Dorpskrant vindt u een folder met tips en trics over veiligheid in en om uw huis. Deze wordt u aangeboden namens het Platform Tricht Springlevend en bestaat uit tips van o.a. politie en brandweer. Hoe kun je zorgen voor veiligheid rondom je huis, hoe voorkom je inbraak? Hoe voorkom je brand in en om de woning? Hoe kan ik actief deelnemen aan buurtpreventie middels what's app? Kijkt u in de folder van deze krant wat u kunt doen

Samenwerking

Platform Tricht Springlevend Tricht zit vol actieve burgers, verenigingen, bedrijven, de kerken en organisaties die in Tricht actief zijn. Ieder doet zijn ‘ding’ en doet dat goed! Dat maakt Tricht tot een fijn dorp om te wonen. Het Platform Tricht Springlevend is vorig jaar gestart om ons dorp nog fijner te maken. Zijn er kansen om samen te werken, gezamenlijk activiteiten te organiseren, ervaringen te delen, gebruik te maken van elkaars kennis en netwerk? Samen, slim en positief! Nu, maar ook straks als we een van de 26 dorpen van West Betuwe zijn.

Netwerk

Meer dan 35 deelnemers zitten inmiddels in het netwerk en dit aantal groeit. Een 3-4 keer per jaar organiseren we een informele bijeenkomst en met inwoners en vertegenwoordigers van clubs en verenigingen die maatschappelijk actief zijn. Zowel professionele als vrijwilligersorganisaties, bedrijven & verenigingen, individuen. Iedereen kan daar zichzelf voorstellen en plannen of wetenswaardigheden met elkaar delen. Het platform wil ook bewoners informeren over belangrijke thema’s zoals vervoer, veiligheid in de omgeving, voorzieningen in Tricht, kinderen & activiteiten administratie/ digitale hulp. Daarom maken we een paar keer per jaar thema- en informatiebladen. En we zullen ook inloop- en informatieavonden organiseren over thema’s. Deze keer hebben we dus een flyer gemaakt over veiligheid.

Interesse om deel te nemen aan het Platform? Mail naar irene@dorpshuistricht.nl of bel nummer 06 14160991. Meer info: 'www.dorpshuistricht.nl.' Hier is ook dit themablad terug te vinden en kan men aanvullingen of opmerkingen kwijt.