Jaargang 16, nummer 7
24 mei 2018

Persbericht: Geldermalsen koplopergemeente inclusie

GELDERMALSEN – De gemeente Geldermalsen is geselecteerd als koploper in het VNG Koplopersprogramma Implementatie VN-Verdrag Handicap bij gemeenten. Hiermee wil de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een extra impuls geven aan al lopende initiatieven van gemeenten die gericht zijn op het volwaardig meedoen van inwoners met een beperking. De VNG selecteerde de in totaal 25 koplopers in samenwerking met de Alliantie VN-Verdrag (een groep cliënten- en gehandicaptenorganisaties).

Ambassadeurs VN verdrag

Dat de gemeente Geldermalsen koploper is, betekent dat we op onze eigen manier invulling geven aan het VN-Verdrag Handicap bij gemeenten. De VNG organiseert het Koplopersprogramma en faciliteert daarmee in het delen van kennis, inspiratie, knelpunten en succesfactoren. Gemeente Geldermalsen en de andere 24 koplopergemeenten zijn, gedurende het programma dat twee jaar duurt, de ambassadeurs van een inclusieve samenleving.

Aan de slag

In de gemeente Geldermalsen vormt een groep ervaringsdeskundigen en hulpverleners de Inclusieoverleggroep. De Inclusieoverleggroep richt zich op alle uiteenlopende mogelijkheden. Van stoepverbreding tot begrijpelijke brieven. Aan de hand van verschillende bijeenkomsten en discussiegroepen hebben ze een actielijst opgesteld. Wat verbetert de toegankelijkheid voor mensen met een beperking? Welke aanpassingen kunnen snel gebeuren? Hoe vergroten we de bewustwording bij inwoners, professionals en ambtenaren? De actielijst is in te zien op de website 'www.geldermalsen.nl/iedereendoetmee'

Extra impuls

Wethouder Niko Wiendels is blij met de extra impuls van de VNG. “Door het Koplopersprogramma kunnen we een kijkje nemen in de keuken van andere gemeenten. We kunnen inspiratie op doen en inspireren. We zitten op de goede weg. En alles wat we niet gelijk in 2018 aanpakken, nemen we mee naar de nieuwe gemeente. Ook als gemeente West Betuwe willen we dat iedereen mee kan doen, ongeacht beperking.” De Inclusieoverleggroep werkt aan een advies voor de gemeente West Betuwe.