Jaargang 16, nummer 7
24 mei 2018

In 2020 overal (glasvezel)netwerk in buitengebied

TRICHT - De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Tricht lijkt een stap dichterbij gekomen te zijn. Regio Rivierenland heeft namelijk toestemming gekregen van de Europese Commissie in Brussel om voor de 10 samenwerkende gemeenten in de regio een glasvezel breedbandnetwerk aan te leggen in het buitengebied van die gemeenten. Normaal gesproken is de aanleg van glasvezel een commerciële activiteit. Omdat er geen interesse was voor aanleg van glasvezel in het ‘onrendabele’ buitengebied heeft de regio zich ingespannen om voor elkaar te krijgen dat de 10 gemeenten het nu zelf mogen regelen. Het gaat om circa 12.000 aansluitingen van inwoners en bedrijven.

Nederlandse primeur

Regio Rivierenland is zeer trots op deze primeur. De samenwerkende gemeenten willen zekerstellen dat niemand in de regio achterblijft en iedereen kan beschikken over internettoegang die snel genoeg is om alle soorten moderne digitale diensten goed te kunnen gebruiken. Uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland wees echter uit dat op ongeveer 12.000 adressen in het buitengebied alleen een oude telefoonkabel beschikbaar is, waarmee snel internet niet is gewaarborgd. Marktpartijen boden desgevraagd ook geen concreet plan of voorstel om te (helpen) voorzien in een nieuwe infrastructuur waarmee dat wel geborgd is, zoals glasvezel. Daarom pakten de gemeenten de handschoen op.

Overheidsmodel

Het overheidsmodel heeft voor inwoners de voordelen dat zij voor de aanleg van hun aansluiting niet hoeven te betalen, zij tegen vergelijkbare prijzen als in de kernen diensten kunnen afnemen en zij ook geen maandelijkse buitengebiedstoeslag hoeven te betalen. Burgers zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Bovendien is het netwerk open, zodat alle aanbieders welkom zijn en inwoners zodoende zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben.

Doelstelling aanleg voor 2020

De 10 gemeenteraden moeten nog wel een definitief besluit nemen over de oprichting van een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) voor de aanleg en het beheer van het netwerk. De uitslag van deze besluitvorming wordt na de zomer verwacht. Besluiten de gemeenteraden positief, dan wil Regio Rivierenland vóór 2020 alle 12.000 adressen in het buitengebied hebben aangesloten op een (glasvezel)breedbandnetwerk.

Meer weten over dit project? Kijk op 'www.glasvezelrivierenland.nl'

Mening bewoners/eigenaren

Vanzelfsprekend werden de bewoners/eigenaren van de 12.000 adressen zelf ook bevraagd naar hun mening. De interessepeiling ‘Glasvezel in Rivierenland’ in het derde kwartaal van 2017 leverde als uitkomst op dat 97,3% van de respondenten volmondig 'ja' antwoordden op de vraag of zij één of meerdere diensten via een glasvezelnetwerk zouden willen afnemen. Een duidelijk signaal dat er een dringende noodzaak is om een dergelijk netwerk te ontwikkelen. De bewoners/eigenaren van de desbetreffende adressen ontvangen een brief van hun gemeente waarin zij worden geïnformeerd over de goedkeuring van de EC en de volgende stap in het proces; de besluitvorming door de gemeenteraden.

Over het (glasvezel)netwerk

Het woord ‘glasvezel’ staat hier tussen haakjes geschreven, omdat bij aanbesteding definitief zal blijken welk type kabel het nieuwe netwerk zal krijgen. Glasvezel staat momenteel algemeen bekend als beste kabeltype voor digitale dataoverdracht, maar in theorie zou ook een andere technologie kunnen worden gekozen als deze gelijkwaardig zou zijn aan glasvezel en de beste prijs-kwaliteitsverhouding zou opleveren voor het netwerk.