Jaargang 16, nummer 6
19 april 2018

Zonnewijzerroute uitgebreid

GELLICUM] – Geïnspireerd door de zonnewijzer in Tricht, die Astrid van der Werff in 2008 op de zijgevel van haar huis heeft gemaakt en haar idee voor een zonnewijzerroute, ontstond de stichting zonnewijzerroute Geldermalsen. Doel van de stichting is om in ieder dorp van de huidige gemeente Geldermalsen een unieke zonnewijzer realiseren. Iets eigens voor ieder dorp en door een wandel- en fietsroute verbonden met de zonnewijzers in de andere dorpen. Leuk voor de eigen inwoners, voor bezoekers en voor de latere generaties. Inmiddels heeft de route zes zonnewijzers.

Gellicum

De nieuwste werd zondagmiddag 25 maart in Gellicum, het kleinste dorp van de gemeente, onthuld door bestuurslid Karin van Drunen uit Deil en cultuurwethouder Niko Wiendels. De zonnewijzer is geplaatst op de toren van de kerk. Dat de zon op dat moment niet helemaal meewerkte mocht de pret niet drukken. ,,Hij geeft de exacte zonnetijd voor Gellicum aan,’’ liet Astrid van de Werff weten in haar toelichting op het ontwerp van de zonnewijzer. ,,Net zoals dat in het verleden overal het geval was.’’ Tot het midden van de 19e eeuw had elke plaats zijn eigen tijd, de ware plaatselijke tijd, die gebaseerd was op de stand van de zon aan de hemel ter plaatse. Toen er snelle communicatiemiddelen verschenen, zoals de trein en de telegraaf, werd dit minder praktisch en ging men aan de tijd sleutelen. Er werden tijdzones ingesteld, bij ons de Midden-Europese tijd, waaraan later nog de zomertijd werd toegevoegd. Daarmee raakte de zonnestand, en daarmee de zonnewijzer, in onbruik als tijdmeter. Vanaf de jaren '70 is er een hernieuwde belangstelling voor zonnewijzers.

Vaak hingen deze zonnewijzers aan de zuid of zuidwestkant van een kerk, of aan de kerktoren zelf, zoals nu ook weer in Gellicum. In het ontwerp probeert de Zonnewijzerroute de historie van de kerk met het aangebouwde Rechthuis te doen herleven. In een speciale folder is wordt hier uitleg over gegeven. Meer informatie over de route en de zonnewijzers is te vinden op: 'www.zonnewijzerroutegeldermalsen.nl'

DDD-Zonnewijzer fietstocht

In het kader van de tweewekelijkse DDD-avonden waarin inwoners vertellen over hun hobby’s, fascinaties en bijzondere inzichten, laat Astrid samen met Karine van Drunen op dinsdag 10 juli zien wat zij gedaan hebben in het werkproces waar de zonnewijzer het resultaat van is. Er worden ook daadwerkelijk twee zonnewijzers bekeken: eerst in Gellicum en vervolgens in Acquoy. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk met de fiets te gaan, vertrek om 19.00 uur. Met de auto kan men iets later vertrekken. Vertrekpunt is het Dorpshuis Tricht.