Jaargang 16, nummer 6
19 april 2018

Weinig animo voor Dorpsgesprek Tricht

DORPSHUIS – In het kader van de aanstaande fusie tussen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal wordt geprobeerd inwoners te betrekken bij het maken van een Bidbook met wensen en ideeën vanuit de 26 kernen die straks samen de nieuwe gemeente West Betuwe vormen. Dit Bidbook kan dan dienen als een soort van agenda voor de toekomst waar de nieuwe gemeenteraad rekening mee houdt. Na dorpswandelingen en een ansichtenkaartactie, waarbij iedereen kon aangeven wat zo goed is aan ons dorp en wat beter kan, werd woensdagavond 11 april een zogenaamd dorpsgesprek gehouden in het Dorpshuis. De opkomst was helaas ‘dramatisch’ laag. In totaal 12 ‘gewone’ betrokken inwoners van Tricht waren gekomen. Burgemeester De Vries van de gemeente Lingewaal was aanwezig als gastheer om iedereen welkom te heten.

Aandachtspunten

Medewerkers van de afdeling communicatie en van het externe bureau Bugel Hajema Adviseurs zorgden voor uitleg en begeleidden de discussies. Die leverden, ondanks de lage opkomst, toch wel een aantal aandachtspunten op. Deze kwamen voor een groot deel overeen met de punten zoals opgenomen in het in 2014 opgestelde dorpsplan van Tricht. Aan het maken daarvan ging destijds een uitgebreid proces met diverse inwonersavonden vooraf. Wellicht dat dit de reden was voor velen om niet naar het dorpsgesprek te komen.

Meer informatie over de fusie en impressies van de ansichtkaartenactie en dorpswandelingen zijn te vinden op de website 'www.gemeentewestbetuwe.nl'