Jaargang 16, nummer 6
19 april 2018

Heropening Klompenpad en opening Schaapskooi Leidsche Hoeven

LEIDSCHE HOEVEN - Op woensdag 28 maart vond, in de stromende regen, de feestelijke in gebruik name plaats van het gewijzigde Leidschehoevenpad met het nieuwe startpunt bij Natuurbeleving Leidsche Hoeven. Tevens werd de Schaapskooi bij de Leidsche Hoeven officieel in gebruik genomen. Wethouder Ronald van Meygaarden van de gemeente Geldermalsen en directeur-bestuurder Arjan Vriend van Stichting Landschapsbeheer Gelderland verrichtten met twee cliënten van de dagbesteding de officiële opening door het informatiebord te onthullen. Vriend: ,,We proberen iedereen te ondersteunen om er nog iets mooiers van te maken. We vinden het belangrijk het platteland toegankelijk en beleefbaar te maken. Daar past het concept klompenpaden bij. Wat is er mooier dan dat ze niet alleen het landschap leren kennen maar ook de gastvrijheid hier op de Leidsche Hoeven. De wethouder gaf aan blij te zijn met initiatieven van inwoners, zoals Trichtenaar Hans Heikoop met zijn initiatief De Leidsche Hoeven. ,,Midden in de komgronden die daarmee een duidelijke meerwaarde krijgen, met ook nog het dag activiteitencentrum en nu ook de toevoeging van de schaapskooi als nieuw cultuurelement.’’

Onder begeleiding van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en in samenwerking met Natuurbeleving Leidsche Hoeven, de vrijwilligers, gemeente en provincie is deze wijziging tot stand gekomen. Het Leidschehoevenpad maakt deel uit van een landelijk routenetwerk van Klompenpaden.

De Schaapskooi is gesponsord door Rabobank West Betuwe en de lokale bedrijven St. Middelkoop & Zn., Rietdekkersbedrijf Visscher en Timmerbedrijf van Vrouwerf. Bij de ingebruikname van de Schaapskooi assisteerden de deelnemers van de Zorgboerderij DAC Siloah.