Jaargang 16, nummer 6
19 april 2018

Oproep

Bijgaand een artikel uit de Nieuwe Tielsche Courant van 23-06-1945. Uit het artikel blijkt dat een bombardement heeft plaatsgevonden op 21 augustus 1944. Bij dit bombardement is de woning en de slagerij (Kerkstraat T 291) van mijn grootvader A.M.G. van Gelder totaal verwoest. Ik ben benieuwd of er nog Trichtenaren zijn die een artikel uit een krant of foto’s van dit bombardement hebben. Wie dit soort materialen heeft kan contact met mij opnemen.

Arnold van Gelder

Kerkstraat 5

4196 AA Tricht

Tel. 0345573397

E-mail: arnoldvangelder@kpnplanet.nl