Jaargang 16, nummer 6
19 april 2018

Onkruidbestrijding

GELDERMALSEN/TRICHT - Hoe houden we de straat en stoepen schoon in gemeente Geldermalsen? Er gaat iets veranderen in het straatbeeld. De manier van onkruidbestrijding is aangepast vanaf 1 januari 2018. Het onkruid op verhardingen zoals stoepen, straten en parkeerplaatsen en het veegvuil in de goten houdt de gemeente bij op beeldkwaliteit. Beeldkwaliteit wil zeggen dat we een kwaliteitsniveau hanteren waaraan het straatbeeld moet voldoen. Gemeente Geldermalsen koos voor niveau B. Daardoor zal er in beperkte mate onkruid aanwezig zijn op verhardingen in de gemeente. Wordt dit te veel dan komt de aannemer in actie. Groeit er veel onkruid of ligt er veel veegvuil? Op die locaties gaat de aannemer meer langs dan op locaties waar dat minder het geval is.

Nieuwe werkwijze

Het onkruid verwijderen we nu met een machine. De aannemer komt langs met een hete lucht- of borstelmachine. De aannemer, firma Bron uit Geldermalsen, heeft de opdracht om in 2018 het onkruid te bestrijden en de goten te vegen in de gemeente. De kwaliteitscontrole en voortgang van de werkzaamheden wordt verzorgd door extern bureau Aorta 2004. Deze controle is minimaal twee keer per maand.

Meer groen zichtbaar

De wet verbiedt sinds maart 2016 chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken omdat het giftig is. Vanaf 2016 gebruiken we daarom geen chemische bestrijdingsmiddelen meer op verhardingen in de openbare ruimte. Het onderdrukken van onkruid was de afgelopen 2 jaar een grote uitdaging. Het straatbeeld in de gemeente zag er groener uit dan u gewend was.

Verschil in werkwijze

Voor 2016 was het onkruid na een chemische onkruidbestrijdingsronde 100% weg. Het onkruid bleef dan ook een langere periode weg omdat het plantje volledig verdween. Met de huidige milieuvriendelijke varianten gaat dat niet, het onkruid groeit veel sneller terug. Alleen het blad van het onkruid sterft nu af en de wortels blijven in leven. Bij de milieuvriendelijke methode moeten we de aannemer vaker inzetten. Dat brengt meer kosten met zich mee.

Voorkom zwerfafval en onkruid

U kunt helpen bij het schoon en netjes houden van de openbare ruimte. In de eerste plaats natuurlijk door het voorkomen van zwerfvuil. Het schoonvegen van de stoep voor uw woning is een eenvoudige manier om mee te helpen om onkruid te bestrijden. Door het regelmatig vegen van de stoep groeit er veel minder gras tussen de stoeptegels.

Geef het door

Is er naar uw mening sprake van achterstallig onderhoud? Geef dat dan door via ‘mijn gemeente app’ of 'www.geldermalsen.nl' ‘Melding openbare ruimte’. Is de melding terecht, dan geven wij de aannemer opdracht om het achterstallig onderhoud zo snel mogelijk weg te werken.

Info van gemeente Geldermalsen.