Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Ander zicht op licht

GELDERMALSEN - In opdracht van de gemeente Geldermalsen is begonnen met het gefaseerd aanpakken van de openbare verlichting. Zowel in de bebouwde kommen als in het buitengebied. Ingrijpende aanpak openbare verlichting gemeente Geldermalsen

Aanleiding

In mei 2016 heeft de gemeenteraad het ‘Beleids- en beheerplan openbare verlichting 2017-2021 vastgesteld. Doelstelling is: ‘Investeren in een duurzame en betrouwbare openbare verlichting, waarbij de inwoner zich veilig voelt (verkeerstechnisch en sociaal). Dit tegen maatschappelijk verantwoorde kosten, op tijdstippen gedurende de duisternis dat het nodig is’. Sindsdien is er hard gewerkt aan een concreet plan van aanpak. Dat werd gevolgd door een aanbesteding van een uitgebreid pakket van uitvoeringsmaatregelen.

Functioneel en duurzaam

De juiste verlichting op de juiste plaats. Centraal staat het vervangen van de traditionele conventionele verlichting door Ledverlichting. Dit betekent niet alleen een besparing op energieverbruik. Ledverlichting verspreid het licht ook breder dan de oude lichtmasten die zich hoofdzakelijk naar beneden richten. Dat zal zeker voor de omwonenden even wennen zijn. Op een aantal plaatsen kunnen dus lichtmasten verdwijnen. Op andere, nu nog onvoldoende verlichte, plaatsen komen er juist lichtmasten bij. Speciale aandacht is er voor het verlichten van kruisingen en verkeersobstakels. Ten opzichte van het jaar 2016 beoogt de gemeente in 2021 een reductie op het energieverbruik van 20-26%.

Gefaseerde aanpak

De uitvoering van dit project duurt ongeveer vijf jaar. Deze week is de aannemer begonnen op die plaatsen waar de huidige verlichting het meest verouderd is. Daar is de energiewinst ook direct het grootst. Deze 1e fase omvat in totaal circa 950 van de in totaal 4500 lichtmasten.

Kostenneutraal

Inzet is vermindering van het energieverbruik en kiezen voor duurzame materialen met een langere levensduur. Hierdoor ontstaat er financiële ruimte om extra te investeren in sociale en verkeersveiligheid. Ook lukt het hierdoor het hele project kostenneutraal uit te voeren.