Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

EHBO-praktijklessen op Op ‘t Hof

SCHOOL – Na eerst een aantal lessen EHBO-theorie zijn de leerlingen van groep acht van basisschool Op ’t Hof zich nu aan het bekwamen in de praktijk. Onder de deskundige leiding van vrijwilligers van het Rode Kruis worden eerste-hulp handelingen en ook het aanleggen van verbanden en mitella’s etc. geleerd. Binnenkort wordt ook officieel examen gedaan voor het jeugd-EHBO diploma.