Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Ouderinformatieavond over voorgenomen fusie basisscholen

TRICHT/BUURMALSEN – Op donderdagavond 12 april staat een ouderinformatieavond over de voortgang van de fusie tussen de Trichtse basisschool Op ’t Hof en de Buurmalsense basisschool De Malsenburg gepland. De locatie is de Malsenburg aan de Groeneweg in Buurmalsen. Tijdstip van 19.30- 21.00 uur.

Speciale Editie Nieuwsbrief fusie

De directies van beide scholen en de voorzitter van bestuur van Fluvium zijn druk bezig met het samenstellen van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief staat geheel in het teken van de voorgenomen fusie. Editie nr. 1 wordt binnenkort aan de ouders van leerlingen van beide scholen uitgedeeld.

Haalbaarheidsonderzoek

Het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, de gemeente gaat immers over renovatie/nieuwbouw van de schoolgebouwen, gaat de gemeenteraad voorstellen om akkoord te gaan met een haalbaarheidsonderzoek naar vervangende nieuwebouw voor de scholen. Op 6 april wordt dit voorstel voorbesproken in de commissie samenleving, op 24 april besluit de gemeenteraad hierover.