Jaargang 16, nummer 5
22 maart 2018

Een kaart met een verhaal

TRICHT - Deze mooie ansichtkaart werd eind jaren veertig van de vorige eeuw verstuurd naar Evert Smits. De jonge Evert, die in de Bulkstraat woonde, verbleef voor enige tijd in Koloniehuis ‘Onze Woning’ te Nunspeet. In Nederland waren in die tijd meer dan zeventig koloniehuizen. In zo’n huis werden kinderen gehuisvest om weer op sterkte te komen. Door de gevolgen van oorlog, ondervoeding en tuberculose waren er namelijk veel gezondheidsproblemen. De kinderen die er verbleven werden bleekneusjes genoemd. De ansichtkaart werd verstuurd door tante Jeannet, oom Huibert, nicht Coba en neef Jan.

De voorkant van de ansicht laat ons zien hoe rustig het was op de Lingedijk. Auto’s zijn in geen velden en wegen te bekennen. Getuige het verkeersbord was het voor automobilisten verboden om in te halen. Ook gold er een parkeerverbod. Links zien we de woning van familie Buyserd, die in die tijd dienst deed als gemeentehuis. Rechts café Het Veerhuis van pontbaas Toering, waar veel dorpsgenoten op z’n tijd een borreltje dronken.

Een volgende keer hoop ik u weer iets over een van de ansichtkaarten uit mijn verzameling te vertellen. Hebt u een wens m.b.t. een bepaalde straat of woning, laat het me weten.

Marco van der Schagt

Reageren? marcovdschagt@gmail.com of 0345-572212.